Naujienų archyvas


Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriamos dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:
• priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
• paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).
• Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai, norintys gauti valstybės paramą 2014 m. rudens semestre, nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. privalo:
1. Užsiregistruoti Fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f).
2. Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.
3. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus.
Daugiau informacijos: https://www.vsf.lt/index.php?id=2026

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs