Naujienų archyvas


Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. Yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. Yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2014 m. rudens semestre, nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 214 m. spalio 10 d.  (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklapį www.vsf.lt prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Tik šiuo būdu užpildęs paraišką studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Daugiau informacijos: https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs