Naujienų archyvas


Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo Vilniaus Verslo kolegiją maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

Aukštojo mokslo institucijos vertinimui buvo paskirta šešių ekspertų grupė, kuri kolegijos veiklą įvertino teigiamai.  Ekspertai teigia, kad  kolegija yra nedidelė, draugiška institucija. Išvadose taip pat pažymima, kad kiekvienam asmeniui suteikiama puiki pagalba, kurią vertina ir studentai, ir absolventai. Anot vertintojų, kolegija yra labai lanksti ir pažangi, ir vadovybė (klausimams spręsti) dažnai pasirenka trumpiausią kelią ir neformalų būdą. Oficialioje išvadoje taip pat teigiama, jog ryšiai su užsienio partneriais tvarkomi lengvai, nėra biurokratinių suvaržymų.

Tai jau antras svarbus įvertinimas kolegijai per 2014-uosius.

Šiais metais žurnalo „Reitingai“ paskelbtame nevalstybinių Lietuvos kolegijų sąraše Vilniaus verslo kolegija užima pirmąją vietą. Kolegijas vertino pagal 5 skirtingus kriterijus: alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai, studentai ir studijos, kolegijos akademinis personalas ir studijų bazės gerovė, konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje, studentų požiūris į savo kolegiją bei 50 parametrų. Reitingų partneris Lietuvos studentų sąjunga apklausė 4600 studentų. Vertinant aukštąsias mokyklas taip pat buvo apklausta per 1000 darbdavių.

Vilniaus verslo kolegija pirmauja pagal svarbiausią reitingo kriterijų - absolventų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai.

www.kolegija.lt

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs