Naujienų archyvas


Studijų programa Anglų kalba naujosioms medijoms. AKNM

Kuo patraukli AKNM studijų programa? Pirmiausia tuo, kad ši programa sieja dvi šių dienų visuomenei labai aktualias veiklos rūšis ir nagrinėja jų raiškos specifiką: kalbą ir jos efektyviausio taikymo būdus sparčiai besivystančioje medijų srityje; tai yra tarpdisciplininė studijų programa.

Interaktyviosios medijos šiandien reikalauja ne kalbos mokėjimo apskritai, bet savito specialisto požiūrio į kalbos teikiamas galimybes, kurios tikslingiausiai pasitarnauja kuriant į specifinę auditoriją orientuotus tekstus, juos verčiant ir adaptuojant, taip pat bendraujant su klientais ir tenkinant jų poreikius, o tai reiškia – sutrumpinant kelią nuo ką tik sukurto produkto iki jo vartotojo.

Studijų programa Anglų kalba naujosioms medijoms ne tik suteikia studentui gilių ir įvairialypių anglų kalbos žinių ir gebėjimų, bet ir ugdo tikslingo kalbos taikymo gebėjimus šiandien visur mus supančioje informacinėje-komunikacinėje erdvėje, kurioje vis didesnę vietą užima specifinių situacijų modeliavimas, vizualizacijos būdų taikymas ir jų poveikio nagrinėjimas, ypač - tarpkultūrinėje verslo aplinkoje.

Ši studijų programa tikrai atitiks lūkesčius tų kūrybingų žmonių, kurie iš tikrųjų domisi kalba, turi idėjų ir siekia gilintis į tų idėjų realizavimo būdus šiuolaikinių medijų pagalba. Šiandienos pasaulyje kalbos specialistas vis dažniau traktuojamas kaip kalbos paslaugų teikėjas tikslinei auditorijai, o kalbininko gebėjimas draugauti su medijomis pasitelkiant technologinius pasiekimus, naujai modeliuojant marketingo turinį ir pateikiant jį vartotojui, absolventui atveria plačias galimybes. Jis gali save realizuoti kaip marketingo sprendimus priimančios komandos narys, komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistas, reklamos kūrėjas, gali kurti ir plėtoti savo verslą, užsiimti kūrybine veikla ir teikti savo paslaugas kaip laisvai samdomas specialistas.

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs