Naujienų archyvas


 

 

 

2016 m. kovo 10 d. vyks bakalauro studijų programos Taikomoji anglų kalba vertinimas.

 Jo metu atvyks tarptautinė ekspertų grupė, kuri susitiks su aukštosios mokyklos bendruomene bei išorės partneriais ir gilinsis į programos vykdymą, stipriąsias ir silpnąsias vietas, numatys rekomendacijas studijų programai gerinti. Vėliau grupė parengs vertinimo išvadas, kurios bus paviešintos aukštosios mokyklos svetainėje bei adresu www.skvc.lt

Vertinimą organizuoja  Studijų kokybės vertinimo centras, kuris Lietuvos Respublikos įstatymais yra įgaliotas vykdyti švietimo politiką vertinant ir akredituojant Lietuvoje vykdomas studijų programas bei aukštojo mokslo institucijas.

Susitikimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku anglų kalba 

Vizito darbotvarkė

Vertinimą atliks tarptautinė ekspertų grupė:
 
Ekspertų grupė:                                      
 1. Prof. Dr. Jānis Sīlis (ekspertų grupės vadovas)
 2. Prof. dr. Danica Škara
 3. Prof dr. Josef Schmird
 4. Jolita Butkienė
 5. Kamilia Puncevič (studentė)                                                                                                                     
Koordinatorius: Kristina Selezniova
 
Kontaktiniai asmenys 
Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, virgilija@kolegija.lt
Birutė Bersėnienė, birute.berseniene@gmail.com

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs