Naujienų archyvas


 

 

2016 m. kovo 24 d. vyks bakalauro studijų programos Medijos ir kompiuteriniai žaidimai vertinimas.

 Jo metu atvyks tarptautinė ekspertų grupė, kuri susitiks su aukštosios mokyklos bendruomene bei išorės partneriais ir gilinsis į programos vykdymą, stipriąsias ir silpnąsias vietas, numatys rekomendacijas studijų programai gerinti. Vėliau grupė parengs vertinimo išvadas, kurios bus paviešintos aukštosios mokyklos svetainėje bei adresu www.skvc.lt

Vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras, kuris Lietuvos Respublikos įstatymais yra įgaliotas vykdyti švietimo politiką vertinant ir akredituojant Lietuvoje vykdomas studijų programas bei aukštojo mokslo institucijas.

Susitikimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku anglų kalba 

 

Vizito darbotvarkė

Vertinimą atliks tarptautinė ekspertų grupė                                      

Koordinatorius: Rasa Paurytė

Kontaktiniai asmenys  

Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, +370 645 85395, virgilija@kolegija.lt

Jolanta Skirgailė, +370 686 50121, jolanta@kolegija.lt

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs