Naujienų archyvas


Primename absolventams, dėstytojams ir darbuotojams, kad trečiadienį, birželio 22 d. 18 val. įvyks Vilniaus verslo kolegijos diplomų teikimo šventė Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius).

Renginio eiga: 
- Domanto Razausko akustinė programa
- Diplomų teikimo ceremonija
- Sveikinimai 
- Bendra fotonuotrauka ir fotosesija
--
We kindly remind our graduates, teachers and staff that on Wednesday, June 22 at 18.00, Vilnius Business College Graduation Ceremony will take place in St. Catherine's Church (Vilniaus str. 30, Vilnius).

Event program:
- Domantas Razauskas acoustic program
- Diploma Ceremony
- Greetings 
- Graduates photo and photo-shoot

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs