Naujienų archyvas


Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija studijų programa yra sudaryta siekiant parengti aukšto profesinio lygio specialistus, gebančius profesionaliai veikti skirtingų veiklos sričių sandūroje. Kaip tik tokio profilio specialistai tampa paklausiausi greitai kintančiame šiuolaikiniame verslo pasaulyje. Kaip teigiama 2015 m. gruodžio mėn. paskelbtame viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje” dokumente Nr. 2015-372-S, vien 2014 metais Lietuvoje jau veikė 52 paslaugų ir kompetencijos centrai su daugiau nei 12 tūkst. darbuotojų, teikiančių paslaugas užsienio klientams. Tyrimo medžiagoje taip pat teigiama, kad 69 proc. Lietuvos piliečių amžiaus grupėje nuo 18 iki 35 metų išreiškė savo lūkesčius dirbti tarptautinėse kompanijose ir 80 proc. respondentų darbinantis teikė prioritetą paslaugų bei kompetencijų centrams. Darbas verslo paslaugų centruose reikalauja užsienio kalbų mokėjimo bei gebėjimo dirbti tarptautinėje aplinkoje. Anglų kalba yra būtinybė norint įsidarbinti užsienio investuotojų įmonėse, o dar vienos užsienio kalbos gebėjimai yra svarus privalumas. Greta kalbinių įgūdžių ugdymo, AKTK studijos programa numato platų spektrą komunikacijos, projektinio bei komandinio darbo gebėjimų ugdymą, kurių svarbą, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, nuolat akcentuoja užsienio investuotojai personalo atrankose.

Anglų kalbos ir tarptautinės komunikacijos studijų programos sandara ir turinys rodo gerai subalansuotą anglų kalbos ir verslo sričių derėjimą, kas sėkmingai realizuojama praktinėje veikloje, grindžiamoje komunikavimu, kultūros įvairovės išmanymu, vertimo ir mediacijos procesais tarptautinėje verslo aplinkoje. Tarp svarbiausių užsienio kalbomis atliekamų darbinės veiklos užduočių darbdaviai mini bendravimą su įstaigos/įmonės svečiais ir užsienio partneriais, įstaigos/įmonės atstovavimą užsienyje, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, informacijos rinkimą ir analizę, gautų dokumentų nagrinėjimą ir įstaigos/įmonės dokumentų rengimą, korespondencijos tvarkymą, straipsnių rašymą, pateikčių darymą ir pristatymą, tekstų vertimą ir redagavimą ir kt. Taigi, įstaigoms ir įmonėms reikalingi darbuotojai, turintys išlavintus dalykinės užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus.

Kelių kalbų mokėjimas ir kalbos paslaugų profesija artimiausioje ateityje vis glaudžiau siesis su įvairiomis verslo sritimis, norėtume pasiremti Common Sense Advisory, Inc. ir tą rodo pateikiama prognoze apie tai, kad globaliu mastu kalbos paslaugų profesija patikimai įsitvirtins labiausiai paklausių profesijų penketuke.

„Keliomis kalbomis bendrauti galintys asmenys, organizacijos ir įmonės turi daug pranašumų. Kalbų mokėjimas didina kūrybingumą, laužo kultūrinius stereotipus, skatina laisvą mąstymą ir gali padėti kurti naujoviškus produktus bei paslaugas“  – sako L. Orbanas, ES Komisijos narys, atsakingas už daugiakalbystę ir kultūrų dialogą. L. Orbanas taip pat atkreipė dėmesį į kalbų mokėjimo poveikį ekonominiam konkurencingumui didinti, verslui plėtoti ir geresnėms darbo vietoms kurti. Projekto „Europos kalbų lobynas“ metu gauti verslininkų apklausos duomenys rodo anglų kalbos vyravimą vidinėje ir išorinėje įmonių komunikacijoje, tačiau projekto metu surinkti duomenys patvirtina didėjančią kitų ES ir ne tik ES valstybių kalbų svarbą verslo įmonėms. Investuotojų forumas taip pat akcentuoja didėjantį poreikį specialistų, mokančių keletą užsienio kalbų, pvz. anglų ir švedų.

Anglų kalbos ir tarptautinės komunikacijos studijų programa yra parengta įvertinant šį realų poreikį ir tarptautinės darbo rinkos prognozes, o kolegijoje siūlomas platus antrosios kalbos studijų pasirinkimo spektras sudaro studentams puikias galimybes ne tik gilinti savo bendrąjį kalbinį išprusimą, bet ir plėtoti tarpkultūrinio supratimo kompetenciją, tuo pačiu tampant paklausesniu specialistu tarptautinėje darbo rinkoje.

  

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs