Naujienų archyvas


2017 sausio 26 – 28 d. Vilniaus verslo kolegijoje vyko projekto Unity In Diversity partnerių antrasis susitikimas. Susitikimo tikslas – aptarti įžaidybinimo elementų taikymą mokant užsienio kalbos, naudojantis Moodle platforma bei kuriant specialias užduotis internete, aptarti jau nuveiktus darbus bei planuoti veiklas, kurias reikės nuveikti iki kito partnerių susitikimo Rygoje balandžio mėnesį.

Sausio 26 dieną susitikimą pradėjo VVK direktorė Jolanta Skirgailė, pasveikindama dalyvius bei linkėdama produktyvaus darbo. Kviestinis MRU dėstytojas Marius Kalinauskas vedė paskaitą apie įžaidybinimo elementų pritaikymą mokymo tikslams, jų naudingumą bei iššūkius. Lektorius pasidalijo savo dėstymo patirtimi bei studentų reakcijomis į įžaidybinimo elementų naudojimą paskaitose bei vertinimui (ženkliukai, simboliai, grįžtamasis ryšys). Kartu jis pažymėjo, jog įžaidybinimo elementai gali būti priemonė įtraukti studentus į veiklą bei paskatinti juos toliau domėtis.

Vėliau VVK dėstytojos Gitana Čechamirienė ir Dr. Violeta Jadzgevičienė vėdė praktinį seminarą apie virtualią mokymosi aplinką, Moodle įskiepius su įžaidybinimo elementais. Projekto dalyviai mokėsi kurti elektroninius žaidimo elementus Moodle aplinkoje (kryžiažodžiai, kartuvės, sudoku, kopėčios, kt.), kurie padaro kalbų mokymosi procesą patrauklesnį. Po seminaro projekto partneriai pasidalijo savo patirtimi, įžvalgomis bei pastebėjimais apie šių elementų naudingumą bei pritaikomumą.

Projekto dalyvis iš Murska Sobota Ekonomska Šola Dejan Petje demonstravo kaip praktiškai įkelti duomenis į Moodle platformą. Visi partneriai pasidalijo nuomonėmis apie įžaidybinimo elementų integravimą į užduotis.

Sausio 27 d. Prof. Ineta Luka iš Turibos universiteto Rygoje kalbėjo apie mišriojo mokymo programą bei kylančius iššūkius, taip pat su partneriais aptarė atvejo analizės užduočių kūrimą su galimomis tarpkultūrinio bendradarbiavimo keliamomis problemomis. To paties universiteto dėstytoja Valerija Malavska pristatė tarpkultūrinio modulio struktūrą. Toliau F2F užduotis kitiems moduliams analizavo Sapientia universiteto lektorė Dr. Zsuzsa Ajtony. Projekto partneriai dalijosi mintimis apie kuriamų šalių modulių struktūrą bei turinį. Erna Voroš (Ekonomska Šola) pristatė 16 kalbų mokymo programą. Ji kartu su David Sephton iš Didžiosios Britanijos (Primrose) aptarė tam tikrų numatytų užduočių vertimus, mobiliąją programėlę, internetines užduotis. Iš jų darbą perėmė ir tolesnes užduotis analizavo Simona Pellizzari iš Italijos (IPSSA Nino Bergese) ir Hilarija Lozančic Benic (TUSDU, Kroatija).

Sausio 28 d. rytą projekto partneriai susitiko aptarti administracinių klausimų. Juos pristatė ir paaiškino projekto koordinatorė Hilarija Lozančic Benic (TUSDU). Buvo susitarta dėl kito projekto partnerių susitikimo Rygoje, kuris numatytas balandžio 26 – 29 d.

Užbaigus projekto veiklas, partneriai su kolegomis iš Vilniaus verslo kolegijos apsilankė Valdovų rūmuose, kur sužinojo daug informacijos apie Lietuvos bei kitų tautų bendrų sąsajų istoriją, pamatė rastus radinius bei grožėjosi Vilniaus panorama.

Po pietų projekto partneriai išsiskirstė, džiaugdamiesi nuveiktais darbais, aptartais klausimais bei susiplanavę tolesnių mėnesių veiklą. Trijų dienų susitikimas buvo produktyvus ir malonus.

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs