Naujienų archyvas


2017 m. balandžio 25 d. vyks bakalauro studijų programos Transporto verslo vadyba vertinimas.

Jo metu atvyks tarptautinė ekspertų grupė, kuri susitiks su aukštosios mokyklos bendruomene bei išorės partneriais ir gilinsis į programos vykdymą, stipriąsias ir silpnąsias vietas, numatys rekomendacijas studijų programai gerinti. Vėliau grupė parengs vertinimo išvadas, kurios bus paviešintos aukštosios mokyklos svetainėje bei adresu www.skvc.lt

Vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras, kuris Lietuvos Respublikos įstatymais yra įgaliotas vykdyti švietimo politiką vertinant ir akredituojant Lietuvoje vykdomas studijų programas bei aukštojo mokslo institucijas.

Susitikimas vyks darbotvarkėje numatytu laiku anglų kalba.

 

Vizito darbotvarkė

Vertinimą atliks tarptautinė ekspertų grupė                                      

Koordinatorius: Dr.Ina Marija Šeščilienė

Kontaktiniai asmenys  

Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė, +370 645 85395virgilija@kolegija.lt

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs