Naujienų archyvas


Šaltinis: bns.lt

2013 m. rugpjūčio 5 d.

Nuo naujųjų mokslo metų Vilniaus verslo kolegijoje į verslo vadybos ir marketingo studijų programos vykdymą įsitrauks ir verslo įmonės. Studentams bus suteiktos galimybės ne tik klausytis paskaitų auditorijose, bet ir dalyvauti sprendžiant verslo pateiktas praktines užduotis bei projektus. 

Atsisakoma standartinio ugdymo

Pasak Vilniaus verslo kolegijos direktorės Jolantos Skirgailės, viena populiariausių kolegijos studijų programų – verslo vadyba ir marketingas – šiemet bus atnaujinta pagal pasaulyje populiarų studijų mentorystės (peer-to-peer) modelį. Dalis studijų laiko bus skirta įgyvendinti komandiniams darbo projektams, kuriuos studentams pateiks verslo įmonės.

„Toks studijų modelis leidžia studentui dalyvauti versle, o verslui – mokymo procese. Verslo vadyba – tai praktinis mokslas, todėl svarbu, kad dėstymas nebūtų auditorinis, bet leistų studentui susidurti su realiomis verslo situacijomis. Studijų programoje numatytos paskaitos, apimančios įvairias verslo vadybos sritis, taip pat ir praktinės užduotys, kurias spręsti teks patiems studentams,“– pasakoja J.Skirgailė.

Studijuodami studentai pažins verslą iš vidaus

„Ką tik verslo vadybos studijų programas baigusiems absolventams neretai trūksta elementarių darbo įgūdžių, gebėjimo susieti priežastis su pasekmėmis ir pritaikyti skirtingų sričių žinias  įgyvendinant projektus. Tai yra pagrindinės priežastys, trukdančios daugeliui absolventų susirasti darbą iš karto baigus studijas,“ – pažymi Kristina Kovaitė, vadybos  ir personalo konsultacijų UAB „Projekona“ direktorė.

Šiemet kolegijoje verslo vadybos ir marketingo studijų programa atnaujinta atsižvelgiant į socialinių partnerių, Lietuvos įmonių rekomendacijas bei užsienio mokymo įstaigų patirtį.

Pasaulyje pripažįstama, kad geriausias būdas įsisavinti žinias ir įgyti praktinių įgūdžių yra realių verslo sprendimų projektavimas. Ši naujovė pritaikyta ir Vilniaus verslo kolegijoje. Sukūrus palankia sąlygas ir aplinką, studentai turės galimybę konsultuotis su dėstytojais–mentoriais ir modeliuoti įvairius verslo sprendimus.

Studijuodami pagal naująją verslo vadybos ir marketingo studijų programą, praktinių žinių ir patirties studentai įgis vykdydami jiems pavestus verslo įmonių projektus, kuriuos atlikdami jie turės galimybę įgyti darbo įgūdžių,  įgyvendinti savo  kūrybines idėjas, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę.  „Taip studentai išmoks apginti savo siūlomus sprendimus, nuomonę ir pritaikyti teorines žinias praktikoje,“ – teigia Gintas Umbrasas UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ vadovas.

Toks studijų modelis – naujovė kolegijų rinkoje. Sudarius Vilniaus verslo kolegijos studentams sąlygas pažinti verslą iš vidaus, tikimasi pagerinti studijų kokybę ir suteikti daugiau pranašumų bei galimybių jiems įsidarbinti.

Kaip rodo tarptautinė praktika, specialistų, baigusiųjų studijas pagal mentorystės modelį, įsidarbinimas – šimtaprocentinis. Nes dar tebestudijuodami studentai turi galimybę užmegzti ryšius su verslo įmonėmis – galimais jų darbdaviais.

Naujoji studijų programa bus įgyvendinama bendradarbiaujant su buhalterinės apskaitos bei kitą praktinę informaciją verslui teikiančia bendrove „Pačiolis“, UAB „Projekona“, transporto kompanija „Globay SK“, vadybos konsultacijų bendrove „EKT grupė“.

Baigusiems 3 metus trunkančią verslo vadybos ir marketingo studijų programą Vilniaus verslo kolegijoje bus suteikiamas verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs