Naujienų archyvas


LLO projekto partnerių susitikimas Danijoje

2013-10-04

Šių metų rugsėjo 24-28 d. Vilniaus verslo kolegijos Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Deimantė Vilčinskaitė dalyvavo LLO projekto partnerių susitikime Kopenhagoje, Danijoje. Projektas Language Learning Opportunities – Ways out to Unemployment risks vykdomas pagal Grundtvig partnersyčių programą nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.

Susitikimo tikslas – susipažinti su Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) mokymo centru,su Danijos mokyklų ir švietimo sistema bei užsienio kalbų mokymu ir egzaminavimo sistema, pasidalinti patirtimi su užsienio kalbų mokytojais, apsikeisti gerąja patirtimi ir pasidalinti mintimis, kaip toliau gerinti dėstymo kokybę diegiant ir pritaikant tiek tradicinius, tiek inovatyvius kalbų dėstymo metodus, pasinaudojant inovacijomis technologinėje srityje.

Susitikimo metu aptarti kalbų mokymo ir mokymosi ypatumai Danijoje ir VUF mokymo centre, pasidalinta patirtimi su ispanų, anglų, danų, vokiečių, prancūzų kalbų mokytojais ir jų dėstymo metodais VUF centre, dalyvauta pažintinėje ispanų pamokoje, susipažinta su užsienio kalbų e-mokymosi medžiaga, aptarta konferencija “Kaip į švietimo sistemą įtraukti Europą”, vykusi Kopenhagoje 2013 09 20. Susitikimo dalyviai aplankė “Danish Deaconess Foundation” mokyklą, kur pristatyta jos mokymo specifika. Beje, kaip pasakojo seselės, šioje mokykloje yra mokęsi studentai beveik iš kiekvienos pasaulio šalies.

Projekto partneriai aptarė galutinio projekto produkto variantus. Jau sukurta projekto svetainė www.language-learning-opportunities.com - tai dalis galutinio produkto, kuris bus papildytas demonstracinėmis pamokomis, geraisiais pavyzdžiais, (ne mažiau 2 iš kiekvienos šalies), metodinėmis priemonėmis, video medžiaga, nuorodomis apie kalbų mokymosi galimybes kiekvienoje partnerio šalyje ir pan. Svarstytos tolesnės projekto sklaidos priemonės.

Partneriai dalyvavo ir pažintiniuose Kopenhagos miesto kultūrinio paveldo ekskursijose: Kopenhagos senamiestis, turas kanalais, Kristianija, Nikolajaus bažnyčia ir rotušė, Christiansborg pilis, Nyhavn rajonas. Tvarkingas, gražus miestas paliko didelį įspūdį.

Galutinis projekto partnerių susitikimas numatytas 2014 m. gegužės 4-10 d. Turkijoje.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs