Naujienų archyvas


Asociacija „Lietuvos mediena“, įgyvendina iš dalies ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra – VIPPP“ sutarties Nr. V VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Asistentas – 4” ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė: 1.043110,00 Lt.
Finansuoja:
 
ESEuropos regioninės plėtros fondas
Projekto trukmė:
 2014 m. vasario mėn. - 2015 m. liepos mėn.
Pareiškėjas: Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija “Lietuvos mediena”
Projekto partneriai:

 1. Kauno PPA rūmai, Jonavos atstovybė;
 2. VšĮ “Kauno kolegija”;
 3. Kauno statybininkų rengimo centras;
 4. VšĮ Vilniaus verslo kolegija;
 5. VšĮ “Praeventi”. 

Projekto geografija:

Informaciniai renginiai ir konsultacijos vyks Jonavos, Vilkaviškio, Marijampolės, Kazlų rūdos, Šakių, Kauno, Kėdainių, Tauragės, Vilniaus, Ukmergės ir Kalvarijos savivaldybėse.

Projekto esmė

Projektu siekiama parinkti inovatyvias paslaugas ir būdus verslumo įgūdžiams stiprinti, paskatinti verslo kūrimą ir naujų darbo vietų kūrimą bei esamų išsaugojimą projekto savivaldybėse.

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos medienos pramonės įmonių ir vertės grandinėje esančių įmonių atstovai, projekto savivaldybėse gyvenančių jaunimo, moterų ir kitų visuomenės grupių atstovai. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir pasiūlyta inovatyvių paslaugų ir priemonių, kaip sustiprinti verslumą savivaldybėse, paskatinti inovatyvių verslo idėjų, atitinkančių įmonių konkrečiose savivaldybėse poreikius, atsiradimą ir SVV kūrimą savivaldybėse. Šios paslaugos įgyvendinamos bendradarbiaujant su visais partneriais, ir toliau gyvuos savivaldybėse. Taip pat bus pasiūlyta aukštos kokybės inovatyvių paslaugų, kurios leis sukurti ir išsaugoti darbo vietas. Projekte dalyvauja partneriai, kurie užtikrina bendradarbiavimą tarp verslo, asocijuotų struktūrų, aukštojo mokymo ir profesinio rengimo įstaigų bei savivaldos institucijų.

Projekto tikslasteikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.

Projekto uždavinys - organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti.

Projekto įgyvendinimo metu:

 1. Suorganizuoti 60 informacinių ir konsultacinių renginių, skirtų verslumui skatinti, kurti naujus SVV subjektus bei diegti inovacijų kultūrą versle, siekiant sukurti ir išsaugoti darbo vietas jau veikiančiuose subjektuose, skatinti visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą.
 2. Suteikti ir suorganizuoti 2537 val. konsultacijų ir renginių, kurie leis ugdyti verslumo gebėjimus, užtikrinti inovacijų paramos paslaugų sklaidą bei gauti aukštos kokybės konsultacijas.

Projekto teikiama nauda - verslios visuomenės bei verslumo kultūros formavimas, naujai įsteigtos įmonės bei sukurtos ir išsaugotos darbo vietos. Tikimasi, kad pasitelkus aukštos kokybės partnerių ekspertinį potencialą, padidės susidomėjimas inovacijų paramos paslaugomis bei verslo kūrimu ir inovatyviu vystymu.

Planuojami rezultatai:

 1. Dalyvaus 750 unikalių dalyvių viso projekto metu;
 2. įmonėse, kurios pasinaudojo suteiktomis paslaugomis, sukurtos naujos ir išsaugotos darbo vietos – 30;
 3. įsteigti nauji SVV subjektai – 10; 
 4. verslo aplinkos gerinimo projektas – 1.

Į renginius ir konsultacijas kviesime registruotis kiekvieną mėnesį.

Projekto kontaktai:

Asociacija “Lietuvos mediena”

Laura Uturytė, el.p. projektai@lietuvosmediena.lt

Kolegijos kontaktai dėl projekto:

Dalia Rimkūnienė, el.p. dalia@kolegija.lt   

Simonas Valionis, el.p. simonas@kolegija.lt

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs