Naujienų archyvas


ERASMUS vizitas Lappeenrantoje, Suomijoje

Vakaris Šaulys

2014 kovo 09 – 14 dienomis viešėjau Suomijoje, Lappeenrantos mieste, Saimaa taikomųjų mokslų universitete pagal ERASMUS mainų programą. Vykau skaityti paskaitų tema „Business culture and business etiquette in Lithuania“. Tarptautinio verslo bei viešbučių, restoranų ir turizmo vadybos studentams šios temos labai tiko pagal studijų programą. Jie kaip tik ėjo tarpkultūrinės komunikacijos įvairiose šalyse temą, taigi sužinojo ir apie verslo Lietuvoje ypatumus.

Taip pat pristačiau Lietuvą bei tai, kad domina turizmo programos studentus. Studentai iš įvairių šalių, tokių kaip Suomija, Rusija, Vietnamas, Kinija, domėjosi Lietuva, uždavė nemažai klausimų. Lyginome verslo ypatumus Lietuvoje ir kitose šalyse. Iš diskusijų paaiškėjo, kad Lietuva pagal verslo kultūrą bei specifiką yra tarp Vakarų Europos ir Rusijos bei kitų Rytų šalių. O pagal verslo etiketą, mandagumo, formalumo normas bei įstatyminę bazę priklauso šiaurinių šalių grupei. Kūrybinės užduoties metu įsitikinome, jog mūsų kalbose galima rasti nemažai sinonimų anglų kalbos žodžiams.

Kalbų centro vedėja Ritva Kosonen kuravo mano vizitą. Ji supažindino su Suomijos švietimo sistema bei Saimaa taikomųjų mokslų universitetu. Man buvo aprodytos studijų patalpos bei laboratorijos. Ypač įspūdinga simuliacinė laboratorija medicinos studentams: dėstytojai „pacientui“ manekenui sukelia įvairias organizmo būsenas, simuliuoja sutrikimus ir stebi, kaip studentai gydo tas būsenas, kokių priemonių imasi. Darbas su manekenu imituoja realią situaciją, o kadangi viskas kompiuterizuota, galima tiksliai nustatyti, ar studentų veiksmai bei sprendimai tinkami.

Susitikau su kitų katedrų vedėjais bei dėstytojais neformaliam pabendravimui.

Buvau nuvežtas ir į Imatros mieste esantį universiteto padalinį, kur skaičiau paskaitą turizmo studentams. Universitetas visiškai integravo verslo kultūros Lietuvoje paskaitas į savo studijų programą.

Dėkojų vedėjai Ritvai Kosonen bei dėstytojoms Anneli Rinnevalli ir Annai-Riittai Pettinen, priėmusioms mane į savo paskaitas. Vizito metu sutvirtinome Vilniaus verslo kolegijos ryšius su Saimaa universitetu. Kad aš ten buvau ne pirmas, įrodė VVK puodelis ant vedėjos Ritvos lentynos, bei Kolegijos atvirukai tarptautinių ryšių skyriaus lentoje J Vedėja išreiškė norą matyti ir kitus Kolegijos dėstytojus, atvykstančius pagal mainų programą. Taip pat ji sakė, jog jų universiteto dėstytojai galėtų atvykti vizito į Vilniaus verslo kolegiją. Tokiu būdu Kolegijos ryšiai su užsienio partneriais dar labiau išsiplės.

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs