Naujienų archyvas


Vakaris Šaulys

2014 metų gegužės 5 – 11 dienomis Vilniaus verslo kolegijos dėstytojai Eglė Gruštaitė ir Vakaris Šaulys dalyvavo Grundtvig programos projekto Language Learning Opportunities – Ways out of Unemployment Risks baigiamajame partnerių susitikime Turkijoje, Gonen mieste. Kartu su VVK dėstytojais į susitikimą atvyko partneriai iš Vokietijos, Danijos, Slovėnijos, Turkijos bei Latvijos aukštųjų ir profesinių mokyklų. Projekto tikslas – įtraukti nedarbo rizikos grupėje esančius žmones į darbo rinką, perkvalifikuoti juos ar atnaujinti esamą kvalifikaciją, suteikiant aktualių žinių bei įgūdžių, tarp jų ir užsienio kalbos. Projekto partneriai keitėsi gerąja patirtimi, siektinais bei jau pasiektais rezultatais; siūlė naujus būdus tobulinti projektą bei jo sklaidą.

Gegužės 6 dieną susirinkusius projekto partnerius pasveikino Goneno mokyklos direktorius Mehmet Yilman. Buvo supažindinta su lankomu regionu bei artimiausiais miestais. Tuomet grupė dalyvių apsilankė plieno gamykloje (Spanish Gestamp Wind Steel Factory), kur dirba didelė dalis miestelio gyventojų, ir turėjo galimybę stebėti kaip gaminami vėjo jėgainių stulpai. Antrojo susitikimo metu anglų kalbos mokytojas Ilker Eren pristatė susitikimo programą, o jo kolega Senol Gulunay kalbėjo apie Turkiją. Mus, Lietuvos atstovus, ypač domino kalbų mokymo bei Turkijos kalbos egzaminų sistema, su kuria supažindino anglų kalbos mokytojas Yasar Tarhan. Dienos susitikimą užbaigė tradicinio turkiško muzikos instrumento Saz melodija, atlikta vieno iš mokytojų. Vakare projekto dalyviai turėjo ekskursiją po Gonen miestelio centrą.

Kitą dieną komanda nuvyko į apskrities centrinį miestą Balikesirą. Tenai mus priėmė miesto meras, supažindino su savivaldybe bei jos vykdomais projektais, kvietė bendradarbiauti bei vaišino pietumis, tradiciniais turkiškais saldumynais, įteikė partneriams dovanas. Tuo metu buvo bendrai pristatyta nacionalinė švietimo sistema, kalbų padėtis joje. Taip pat apsilankėme privačioje kalbų mokykloje, susipažinome su priežastimis, kurios Turkijoje tiek moksleivius, tiek suaugusius žmones paskatina mokytis kalbų, ypač anglų. Toje kalbų mokykloje Vakaris Šaulys pasidalino iš partnerių įgyta patirtimi bei pritaikytais mokymo metodais, o Eglė Gruštaitė kalbėjo apie žaidimų svarbą kalbų mokymo procese bei pristatė žaidimo pavyzdį mokant švedų kalbos.

Trečiąją susitikimo dieną dalyvaujančių šalių projekto koordinatoriai susitiko galutiniam apsitarimui dėl projekto užbaigimo, rašytinų ataskaitų bei sklaidos, numatė datą paskutiniam susitikimui – bendros baigiamosios ataskaitos rašymui Rygoje. Buvo aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės. Po pietų partneriai aplankė vieną iš Goneno vidurinių mokyklų, susitiko su mokytojais, apžiūrėjo mokinių darbus, išklausė mokinių muzikos grupės atliekamos dainos. Šios dienos vakare vyko sertifikatų teikimo ceremonija. Pasibaigus oficialiajai daliai, partneriai stebėjo turkiškus šokius, netgi galėjo patys pašokti.

Kadangi šis projektas turi ne vien profesinę, bet ir kultūrinę dalį, per kitas dvi dienas visų šešių šalių projekto dalyviai lankėsi vakarinėje Turkijos pakrantėje, pamatė Canakalės, Trojos bei Assos vietoves, kultūriškai reikšmingą Sirincės kaimą, senovės Graikijos Efezo miesto griuvėsius bei mergelės Marijos namą.

Tai buvo galutinis šio projekto vizitas, tačiau partneriai susitarė bendradarbiavimą tęsti, taip pat ieškoti kitų galimybių gerajai kalbų mokymo praktikai skleisti.


Projekto LLO partneriai

Vakaris Šaulys

Eglė Gruštaitė

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs