Erasmus+ programos tikslas – skatinti atvykstančių studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Teikti paraiškas Erasmus+ studijoms ar       praktikai VVK gali nuolatinių studijų studentai, su kurių AM VVK turi pasirašytas bendradarbiavimo sutartis
 • Mobilumo trukmė: studijoms nuo 3 iki 12 mėn., praktikai nuo 2 iki 12 mėn. (bendras laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėn.)
 • Dėstomoji kalba atvykstantiems studentams anglų arba rusų
 • Studentų atranką vykdo siunčiančioji institucija ir atrinktų kandidatų - nominantų sąrašą pateikia VVK
 • Atrinkti dalyviai VVK KTRS turi pateikti:
  • paraišką studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą
  • motyvacinį laišką
  • akademinę pažymą
  • su AM suderintą LA (learning agreement)
  • paso kopiją
  • nuotrauką
 • Su atvykstančiais studentais Erasmus+ studijoms ar praktikai gali būti suorganizuotas pokalbis Skype ar tel. prieš mobilumo laikotarpį

VVK vykdomos Erasmus+ mainams studijų programos

Erasmus+ studento chartija

Paraiška dalyvauti Erasmus+ programoje

Erasmus+ motyvacinis laiškas

Erasmus+ studijų mobilumo sutartis (LA_studies)

Erasmus+ praktikos mobilumo sutartis (LA_internship)

 

Naudingos nuorodos

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs