Erasmus+ programos tikslas – skatinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų tarptautinį mobilumą, suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti žinių ir gerosios patirties mainus tarp akademinio ir administracinio personalo bei jų kompetencijų plėtrą.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Visi VVK dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali dalyvauti Erasmus+ personalo mobilumo programoje
 • Mobilumo trukmė: nuo 2 d. iki 2 mėn. (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau 8 dėstymo val. per savaitę„Erasmus +“ programa suteikia galimybę VDK absolventams, norintiems įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktiką užsienyje po studijų baigimo. Praktikos trukmė: 2–4 mėn.
 • Personalo atranka dėstymui arba mokymuisi vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
 • Gali būti vykdoma individuali atranka, esant poreikiui, remiantis patvirtinta darbo programa
 • Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems dėstytojams ir darbuotojams el. paštu
 • Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • mobilumo programos turinys ir aktualumas kolegijos veiklai
  • užsienio kalbos mokėjimas
 • Prioritetas teikiamas dėstytojams ir darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą arba mobilumams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami kolegijos ryšiai ir/arba aptariami būsimi bendradarbiavimo projektai
 • Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija
 • Laimėjus konkursą, dėstytojui ir darbuotojui skiriama Erasmus+ dotacija padengti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas

Fiksuotos normos kelionės išlaidoms padengti, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

Nuo 100 iki 499 km

180 EUR vienam dalyviui

 Nuo 500 iki 1999 km   

275 EUR vienam dalyviui 

Nuo 2000 iki 2999 km  

360 EUR vienam dalyviui 

 Nuo 3000 iki 3999 km 

530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km 

820 EUR vienam dalyviui

 8000 km arba daugiau 

1100 EUR vienam dalyviui  

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. Kelionės atstumo skaičiuoklė: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Fiksuotos normos pragyvenimo išlaidoms padengti pagal šalis:

Priimančioji šalis

SUMA DIENAI, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

Nuo 15 iki 60 dienų

 Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė

136 EUR

95 EUR

Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija, Turkija 

119 EUR

83 EUR

Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija

102 EUR

71 EUR 

Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija 

85 EUR 

60 EUR 

 

Erasmus+ dokumentai personalui

Dėstytojus ir darbuotojus, pageidaujančius dalyvauti Erasmus+ programoje, kviečiame susipažinti su Erasmus+ nuostatais, VVK personalo judumo tvarka, pateikiamais dokumentais ir kt.

Erasmus+ nuostatos

VVK personalo judumo tvarka

Paraiška dalyvauti Erasmus+ mobilumo programoje

Erasmus+ dėstymo programa

Erasmus+ mokymosi programa

Prašymas direktorei dalyvauti Erasmus+ mobilume

Erasmus+ mobilumo sutartis dėstymui (MA_teaching)

Erasmus+ mobilumo sutartis mokymuisi (MA_training)

Erasmus+ dotacijos sutartis (Finansinė sutartis)

Komandiruotės ataskaita

 

Naudingos nuorodos

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs