ERASMUS+ VVK STUDENTAMS

Erasmus+ programos tikslas – skatinti studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Visi VVK nuolatinių studijų studentai ir absolventai (per vienerius metus po studijų baigimo) gali dalyvauti Erasmus+ programoje
 • Mobilumo trukmė: studijoms nuo 3 iki 12 mėn., praktikai nuo 2 iki 12 mėn. (bendras laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėn.)
 • Studentų atranka studijos ar praktikai vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
 • Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui pavasario semestre, ir ją galima atlikti per 12 mėn. po studijų baigimo
 • Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems studentams el. paštu
 • Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • studijų rezultatai
  • užsienio kalbos mokėjimas
  • motyvacija studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje
  • priimančiosios institucijos studijų ar praktikos programa
  • aktyvus dalyvavimas kolegijos bendruomenės veikloje
 • Prioritetas teikiamas 2 ir 3 kurso studentams ir studentams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą
 • Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija
 • Laimėjus konkursą, studentui yra skiriama Erasmus+ programos stipendija, dalinai dengianti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas
 • Studentai taip pat turi teisę dalyvauti Erasmus+ programoje su nuline stipendija
 • Visi atrinkti Erasmus+ studijų ir praktikos mobilumo dalyviai privalo įsivertinti kalbos žinias internetu prieš mobilumo laikotarpį ir mobilumo laikotarpio pabaigoje (nuoroda į esl)

 

Studentų stipendijoms nustatytos normos:

 

Priimančioji šalis

STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

PRAKTIKŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

1 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra didesnės

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

500

700

2 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra vidutinės

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija

400

600

3 grupė

Programos šalys, kur pragyvenimo išlaidos yra mažesnės

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

300

500

Šalys Partnerės

Į šalį Partnerę išvykstančiam Lietuvos MSI studentui

650

-

Šalys Partnerės

Studentui, atvykstančiam į Lietuvą iš šalies Partnerės

750

-

  

Naudingos nuorodos

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs