APIE ERASMUS+

Vilniaus verslo kolegija dalyvauja Erasmus+ programoje, kuri yra skirta aukštojo mokslo kokybei gerinti, studentų mobilumui skatinti, personalo profesinio tobulėjimo stiprinimui. Ši programa skatina švietimo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą, didina Europos švietimo sistemos kokybę bei aktualumą. Erasmus+ programa siekia supažindinti studentus su kitų pasaulio šalių aukštųjų mokyklų disciplinomis ir padeda pažinti kitų šalių kultūras. suteikia daug gyvenimiškos ir akademinės patirties, išmoko savarankiškumo ir suteikia dar daugiau pasitikėjimo savimi.

Vilniaus verslo kolegijai suteikta Erasmus+ aukštojo mokslo chartija (ECHE), kurios suteikimas patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Erasmus+ chartija: http://old.kolegija.lt/naujienos_img/ERASMUS_charter_2014-2020.pdf

Daugiau apie Erasmus+ programos mainų galimybes: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/svietimas-ir-mokymas-10

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs