NEFORMALIUOJU BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO SISTEMA

Apie projektą

Vilniaus verslo kolegija dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame projekte „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004). Projekto metu Vilniaus verslo kolegija diegia neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemą.

Vilniaus verslo kolegija kviečia nemokamai dalyvauti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje:

Daugiau informacijos: http://old.kolegija.lt/kompetencijos

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs