PRIĖMIMAS 2018 Į VILNIAUS VERSLO KOLEGIJĄ

 

Priėmimą į Vilniaus verslo kolegiją nustato 2018 m. priėmimo į Vilniaus verslo kolegijos taisyklės. Priėmimas yra vykdomas dviem būdais:

 

 1. TIESIOGINIS stojančiųjų priėmimas į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas nuo 2018 m. vasario 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 2. LAMA BPO BENDRASIS PRIĖMIMAS į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (nemokamas) ir valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu nuo 2018 m. birželio 1 d.  pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) numatomus terminus ir procedūras. Daugiau informacijos rasite čia: www.lamabpo.lt

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS – STOK TIESIOGIAI
IKI RUGSĖJO 30 D.!

                                                      

Studijų programos


KOKIU BŪDU GALIU ĮSTOTI TIESIOGIAI?
 1. Ateik į Vilniaus verslo kolegiją adresu Kalvarijų g. 129-401, Vilnius, 4 aukštas (administracija) užpildyk stojimo prašymą ir pateik reikiamus dokumentus.
 2. Atsiųsk užpildytą stojimo prašymą ir reikiamus dokumentus el. paštu priemimas@kolegija.lt
 KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI STOJANT TIESIOGIAI?

Privalomi dokumentai:

 1. Užpildytas stojimo prašymas (atsisiųsk  )
 2. Nuotrauka
 3. Pasas arba ID kortelė
 4. Brandos atestatas ir jo priedas
 5. 30 eurų registracijos mokestis (galima mokėti vietoje arba iš anksto pavedimu (banko rekvizitai))

Papildomi dokumentai:

 1. Motyvacinis laiškas (atsisiųsk instrukciją ) (galimybė gauti papildomai 1,5 balo prie konkursinio balo. Daugiau informacijos 2018 m. priėmimo taisyklėse)
 2. Kiti dokumentai (diplomai, sertifikatai)
 KADA SUŽINOSIU AR ĮSTOJAU?
Priėmimo komisijos posėdžiai vyksta antradieniais. Stojimo rezultatai yra skelbiami kiekvieną trečiadienį iki 12 val.
Su kandidatais, pateikusiais motyvacinį laišką, priėmimo komisija susisiekia ir derina pokalbio laiką individualiai.
 KOKIE YRA STOJIMO REIKALAVIMAI?

Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreiškiamus balais. Pagrindinius ir papildomus kriterijus nustato 2018 m. priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės.

 KOKIŲ PAPILDOMŲ BALŲ GALIU TIKĖTIS STOJANT TIESIOGIAI?

 Vilniaus verslo kolegija studentus vertina kaip žmones, ne tik pasiekusius tam tikrą akademinių žinių ir gebėjimų lygį, bet ir kaip asmenybes, norinčias ir gebančias savo profesinį augimą sieti su asmeniniu tobulėjimu. Visa kolegijos bendruomenė ir pati studijų aplinka skatina studentus ugdyti savo įvairiapusius polinkius ir gebėjimus, aktyviai dalyvaujant kolegijos, Vilniaus miesto ir šalies gyvenime. Todėl mums labai svarbu, kokie nauji žmonės įsilieja į mūsų kolegijos studentų bendruomenę, kaip jie projektuoja savo studijų ir profesinę ateitį ir kokiu laipsniu jie yra pasirengę dalyvauti kolegijos gyvenime.

 1. Studijų motyvacijos įvertinimas stojančiajam gali papildomai pridėti iki 1,5 balo (daugiau informacijos - 2018 m. priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklėse). Studijų motyvacijos vertinimą sudaro:
  1. Motyvacinis laiškas
  2. Pokalbis
  3. Papildomai pateikiami dokumentai (pvz., apie dalyvavimą su būsima specialybe susijusioje praktinėje veikloje, savanorystės veiklą ir kt.).

Taip pat papildomi balai skiriami:

 1. Asmenims, turintiems aukštąjį koleginį ir (arba) universitetinį išsilavinimą - 1 balas.
 2. Asmenims, baigusiems profesinio mokymo programas -  0,5 balo.
 AR GALIU STUDIJUOTI NEMOKAMAI? KOKIA TEIKIAMA PARAMA?

Taip, Vilniaus verslo kolegijoje galite studijuoti nemokamai. Pildant prašymą LAMA BPO sistemoje turite nurodyti finansavimo šaltinį: valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST).

Daugiau apie teikiamą paramą: http://old.kolegija.lt/lt/studentams/parama/272

 2018 M. PRIĖMIMO DOKUMENTAI:

2018 m. priėmimo taisyklės 

 


 

TURITE DAUGIAU KLAUSIMŲ?

 

PRIĖMIMO KOMISIJOS KONTAKTAI 

Kalvarijų g. 129-401, Vilnius (4 aukštas, administracija)
Tel. +370 5 215 4884
Mob. +370 616 55 422
El. p. priemimas@kolegija.lt

BANKO REKVIZITAI

VŠĮ VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA
Įmonės kodas: 191807983
AB „Swedbank“
Banko kodas: 73000
A. s.: LT397300010002431920
AB „Dnb bankas“
Banko kodas: 40100
A. s.: LT594010049500144594
Pavedime nurodyti:
stojančiojo vardą, pavardę, asmens kodą, taip pat nurodykite studijų programą, studijų formą. 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs