http://old.kolegija.lt/dokumentai_img/VVK_RD_metodiniai_nurodymai Final 2016.pdf

METODINIAI NURODYMAI

Rašto darbų metodiniai nurodymai visoms studijų programoms 

EKONOMIKOS IR VERSLO KATEDRA

VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS

 

SVETINGUMO IR RENGINIŲ INDUSTRIJA

FINANSAI IR APSKAITA

 TRANSPORTO VERSLO VADYBA

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

PROGRAMAVIMAS IR INTERNETINĖS TECHNOLOGJOS

MEDIJOS IR KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI

 

 

 

TAIKOMOJI ANGLŲ KALBA

 

Kiti dokumentai

Įsakymas dėl metinės studijų kainos (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos studijų reglamentas (pdf)

Vilniaus verslo kolegijoje studijų rezultatų vertinimo tvarka (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos studijų programų praktikų nuostatai (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos studijų rezultatų įskaitymo tvarka (pdf)

Studijų kitoje aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymo Vilniaus verslo kolegijoje kortelė (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos vidaus tvarkos taisyklės studentams (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos bendrosios ir akademinės etikos kodeksas (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai (pdf)

Vilniaus verslo kolegijos apeliacijų nagrinėjimo tvarka (pdf)

 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė

www.etika.gov.lt

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs