VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Pasiūlymas Vilniaus verslo kolegijos absolventams tęsti studijas Vytauto Didžiojo universitete

______________________________________________________________________________________

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS

Papildomosios studijos absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje Kazimiero Simonavičiaus universitete.

______________________________________________________________________________________

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

Visi kolegijos absolventai, turintys atitinkamos studijų krypties profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali pretenduoti į magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete (toliau – MRU). Siekiant magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia baigti papildomąsias vienerių ar dviejų metų trukmės studijas. Stojantieji į MRU gali pretenduoti į teisės, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, socialinio darbo ir edukologijos krypčių programų papildomąsias studijas. Daugiau informacijos:

MRU priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Kolegijų absolventams stojantiems į MRU bakalauro studijas

______________________________________________________________________________________

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Vilniaus universitetas organizuoja išlyginamąsias studijas tiems, kurie yra baigę kolegijas ir nori įgyti fundamentalių universitetinio lygio žinių bei turėti galimybę stoti į magistrantūros studijas. Daugiau informacijos:

VU Neformaliosios studijos 

______________________________________________________________________________________

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

Lietuvos Edukologijos universiteto Filologijos fakultetas organizuoja išlyginamąsias universitetines bakalauro studijas kolegijų absolventams, kurios suteiks galimybę toliau studijuoti antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose Anglų/Prancūzų/Rusų/Vokiečių filologija. Plačiau

NAUJA! Lietuvos edukologijos universiteto Aukštaitijos regiono edukacinis centras 2014 m. Panevėžio, Druskininkų,
Utenos regionuose organizuoja priėmimą į ištęstines bakalauro studijas kolegijų absolventams: Plačiau

______________________________________________________________________________________

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

KTU fakultetai siūlo papildomųjų studijų programas baigusiems kolegines tos pačios studijų krypties, į kurią stojama, studijas. Papildomųjų studijų programų aprašai pateikiami  su priėmimo sąlygomis bei kita aktualia informacija. Plačiau

______________________________________________________________________________________

ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS

Vadybos ir ekonomikos universitetas ISM organizuoją priėmimą į tarptautinę magistrantūrą. Reikalavimai stojantiesiems:

 • Baigta pirmosios pakopos aukštojo mokslo programa (bakalauro arba jam prilyginamas laipsnis);
 • Surinkti mažiausiai 36 socialinių dalykų ECTS kreditai;
 • Anglų kalbos žinios "Upper Intermediate" arba aukštesnio lygio;
 • Pasiryžimas ir noras pasisemti žinių ir tobulinti programą. Plačiau

______________________________________________________________________________________

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas organizuoja studijų programas asmenims, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Asmenys priimami į šių studijų programų aukštesniojo kurso studijuojančiųjų savo lėšomis vietas (nedalyvaujant bendrajame Lietuvos aukštųjų mokyklų priėmime): Plačiau

______________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

Nuo 2013 m. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas pradeda vykdyti priėmimą į sutrumpintas bakalauro sudijų programas ir papildomąsias studijas siekiantiems magistro laipsnio.

Daugiau informacijos:

Studijų galimybės kolegijų absolventams

Papildomos studijos siekiantiems magistro laipsnio

______________________________________________________________________________________

VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINĖ VERSLO MOKYKLA

VU TVM kviečia į magistrantūros studijas kolegijos absolventus, kurie yra įgiję verslo vadybos ir administravimo arba ekonomikos studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį.

Siūlomos dvi galimybes:

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs