Studijų programa: Interaktyvios medijos ir technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės 4 metai. 
Kreditai (ECTS) 180
Dėstymo kalbos: lietuvių
 

Programos tikslas: Ruošti kvalifikuotus IKT specialistus, gebančius projektuoti ir kurti interaktyvius medijų elementus, taikant skaitmeninio vaizdo ir garso, informacijos vizualizavimo, animacijos, dizaino ir programavimo žinias, gebančius bendradarbiauti medijų produktų kūrimo projektuose, gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, gebančius prisitaikyti prie vis atsinaujinančių ir greitai kintančių technologijų bei rinkos sąlygų.

Perspektyvos praktikai / įsidarbinimui: Baigę studijas absolventai galės dirbti organizacinį, vadybinį darbą, interaktyvių medijų kūrėjais (dizaineriais), produkto ar projekto vadovais, multimedijų, saityno sistemų projektuotojais, interneto dizaineriais, žaidimų dizaineriais ir kūrėjais, duomenų vizualizacijos specialistais, interaktyvių medijų dizaineriais, vaizdo ir garso įrašų redaktoriais ir kt.

Ko bus mokoma:

STUDIJŲ DALYKAI

1 KURSAS

2 KURSAS

3 KURSAS

Studijų įvadas

Projektų valdymas

3D grafika ir animacija

Anglų kalba

Interaktyvūs medijų komponentai

Vaizdo efektų redagavimas

Psichologija

Vaizdo įrašų technologijos

Projektas

Kompiuterinio dizaino pagrindai

Garso technologijos

Web programavimas

Kompiuterinė grafikos pagrindai

Naujosios skaitmeninės medijos

Turinio valdymo sistemos

Web dizainas

Elektroninė leidyba

E-marketingas

Taikomoji matematika

Teisės pagrindai

Virtuali ir papildyta realybė

Web interaktyvumas

Objektinis programavimas

Integruotos verslo studijos

3D grafikos modeliavimas

Multimedijos technologijų projektas

Baigiamoji praktika

Mokomoji praktika

Medijų etika ir teisė

Baigiamasis darbas

Specialybės užsienio kalba (anglų) 

Kompiuterinių žaidimų pagrindai ir technologijos

 Laisvai pasirenkamas dalykas

Laisvai pasirenkamas dalykas

Specialybės užsienio kalba (anglų)

 

Gamybinė - profesinė praktika

 

Kuo būsite:  interaktyvių medijų kūrėjais (dizaineriais), produkto ar projekto vadovais, multimedijų, saityno sistemų projektuotojais, interneto dizaineriais, žaidimų dizaineriais ir kūrėjais, duomenų vizualizacijos specialistais, interaktyvių medijų dizaineriais, vaizdo ir garso įrašų redaktoriais ir kt.

Jūs:

> Tapsite paklausiausios IT profesijos atstovu.

> Kursite interaktyvius medijų elementus įvairioms informacinėms terpėms.

> Būsite įgiję saityno ir šiuolaikinių ryšio technologijų žinių.

> Kursite patrauklias internetines informacines sistemas.

> Dirbsite reklamos, marketingo ar dizaino agentūrose, elektroninės leidybos, kompiuterinių žaidimų kūrimo įmonėse, visuomenės informavimo, telekomunikacijų, viešosios komunikacijos ar kt.

PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Konkursinio balo sandara 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
II dalykas
III dalykas
IV dalykas
Matematika, 0,4
Informacinės technologijos
arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Metinė studijų kaina 

Studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalba:

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 600 €

1 200 € 

 

 

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs