Studijų programa: Programavimas ir internetinės technologijos*
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų sritis: Fiziniai mokslai
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės 4 metai. 
Kreditai (ECTS) 180
Studijų programos šakos: kompiuterių tinklų administravimas, internetinės technologijos
Dėstymo kalbos: lietuvių, anglų
 
*Nauja studijų programa bus vykdoma nuo 2018 m. rugsėjo po įregistravimo Švietimo ir mokslo ministerijos studijų programų registre
 • Programos tikslas: ruošti kvalifikuotus IT specialistus, kurie gebėtų atlikti įvairias informacinių sistemų projektavimo, programavimo, techninės bei programinės įrangos diegimo ir valdymo, internetinių sistemų teikiančių e-paslaugas kūrimo ir valdymo, kompiuterių tinklų administravimo, įmonės (savo veikloje naudojančios arba kuriančios IT paslaugas) veiklos planavimo ir organizavimo užduotis. Specialistai turi gebėti prisitaikyti prie vis atsinaujinančių ir greitai kintančių technologijų bei rinkos sąlygų. Programavimo ir internetinių technologijų studijų programos tikslai ir siekiniai.
 • Studijų programos tikslai siekiant išugdyti kompetencijas:
Bendrosios kompetencijos
1. Dirbti komandoje ir tikslingai naudoti įgytas dalykinės srities žinias, naudoti verslumo kompetencijas, prisitaikant prie rinkos pokyčių
 
Dalykinės kompetencijos
2. Prižiūrėti ir naudoti techninę bei programinę įrangą
3. Suprasti duomenų struktūras ir algoritmus
4. Kurti, testuoti ir derinti taikomąsias programas, naudojant šiuolaikiškas programines priemones ir technologijas
5. Užtikrinti informacijos saugumą
6. Projektuoti, kurti ir naudoti informacines sistemas
 
Pasirinkus kompiuterių tinklų specializaciją
7. Kurti bei diegti kompiuterių tinklų paslaugų sistemas.
 
Pasirinkus internetinių technologijų specializaciją
8. Kurti interneto svetaines, paslaugų ir informacijos sistemas taikant šiuolaikines interneto technologijas.
 • Ko bus mokoma:

Bendrieji koleginių studijų dalykai: psichologija; anglų kalba; kalbos kultūra ir rašytinė komunikacija;  teisės pagrindai; projektų valdymas.

Studijų krypties ir specializacijos dalykai: informacinės technologijos; kompiuterinė grafika ir animacija; programavimo pagrindai; matematika; kompiuterių architektūra ir priežiūra; sisteminis programavimas; duomenų bazės; objektinis programavimas; hipertekstinės sistemos; duomenų struktūros ir algoritmai; operacinės sistemos ir sisteminė programinė įranga; programavimas grafinei aplinkai, projektas; informacinių sistemų projektavimas; kompiuterių tinklai ir saugumas; interaktyvių interneto svetainių kūrimas, projektas; programavimas išmaniems įrenginiams; specializacijos dalykai ir praktikos (I, II ir III kursuose).

 • Baigę šią studijų programą, Jūs:

  > Kursite sudėtingus programinius projektus.
  > Projektuosite ir administruosite kompiuterių tinklus.
  > Kursite ir prižiūrėsite kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės komercijos sistemas.
  > Organizuosite ir vykdysite tradicinę bei elektroninę leidybą.

 • Perspektyvos praktikai / įsidarbinimui: programuotojai, kompiuterijos specialistai išlieka paklausiausių specialybių tarpe tiek Lietuvoje, tiek Europoje keli metai paeiliui.
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

 

 

PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Konkursinio balo sandara 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

I dalykas
II dalykas
III dalykas
IV dalykas
Matematika, 0,4
Informacinės technologijos
arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
 
Metinė studijų kaina stojantiesiems 2018-2019 m. m.
 

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 600 €

1 200 €

 
 
 

 

 

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs