Studijų programa: Turizmas ir renginiai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis
Studijų sritis: Socialiniai mokslai
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės (savaitgalinė arba ciklinė) 4 metai. 
Kreditai (ECTS) 180
Dėstymo kalbos: lietuvių ir anglų; rusų ir anglų 
 • Mes siekiame: parengti aukštos kvalifikacijos turizmo ir renginių industrijos specialistus, kurie gebėtų visapusiškai ir visaverčiai kurti, organizuoti, plėtoti ir tobulinti turizmo ir renginių industrijai priklausančias veiklas konkurencijos sąlygomis, taip pat spręsti turizmo ir renginių industrijos problemas ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos kontekste. Turizmo ir renginių studijų programos tikslai ir siekiai.
 • Ko bus mokoma:
STUDIJŲ DALYKAI
1 KURSAS
2 KURSAS
3 KURSAS
Psichologija 
Specialybės užsienio kalba (anglų)
Specialybės anglų kalba
Mikroekonomika 2 užsienio kalba 2 užsienio kalba
Anglų kalba Marketingas Personalo vadyba
Turizmo organizavimas Maitinimo įmonių vadyba Pardavimų valdymas
Informacinių  technologijųtaikymas Renginių organizavimas Laisvalaikio ir kultūriniųrenginių organizavimas
Turizmo geografija Projektų valdymas Projektas: Svetingumo paslaugų /produktų kūrimas
Apskaitos pagrindai                       Projektas: Svetingumo verslo organizavimas Laisvai pasirenkamas dalykas
Dalykinė kalba ir rašytinėkomunikacija Specialybės anglų kalba Logistika
Teisės pagrindai MICE ir dalykiniai renginiai Baigiamoji praktika
2 užsienio kalba
Klientų aptarnavimo organizavimas
Baigiamasis projektas
Makroekonomika
Tarpkultūrinė komunikacija
 
Verslo organizavimas ir projektas
Laisvai pasirenkamas dalykas
 
Viešbučių darbo organizavimas
Praktika verslo įmonėje
 
Vadyba ir organizacinė psichologija
 
 

Kuo būsite: baigę Turizmo ir renginių studijų programą, Jūs:

> Būsite pasiruošę darbui nacionalinėje ir tarptautinėje turizmo ir renginių rinkoje.
> Išmanysite turizmo, viešbučių, konferencijų bei laisvalaikio renginių verslą.
> Būsite įvaldę svetingumo įmonių vadybos procesus ir turizmo bei renginių paslaugas teikiančių įmonių specifiką.
> Turėsite įgūdžius, būtinus kokybiškai aptarnauti įvairių kultūrų klientus.
> Mokėsite siekti asmeninės ir verslo lyderystės.
> Lanksčiai reaguosite į neišvengiamus rinkos pokyčius.

 • Karjeros galimybės: absolventai galės dirbti apgyvendinimo ir maitinimo, transporto organizavimo, turizmo informacijos, svetingumo bei laisvalaikio paslaugas teikiančiose įmonėse kaip administratoriai, projektų vadovai, konferencijų organizatoriai, šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistai, svetingumo paslaugų marketingo specialistai ir vadybininkai, laisvalaikio renginių organizatoriai.

Svetingumo industrija - 21 amžiaus verslo lyderis. Plačiau...

 

PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Konkursinio balo sandara 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
II dalykas
III dalykas
IV dalykas
Istorija 0,4
Matematika arba informacinės
technologijos 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Metinė studijų kaina stojantiesiems 2018-2019 m. m.

Studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalba:

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 500 €

1 100 €

 Sužinok daugiau apie priėmimą į VVK

 

 

 

 

Metinė studijų kaina stojantiesiems 2017-2018 m. m.
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs