Studijų programa: Taikomoji anglų kalba*
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Anglų filologijos profesinio bakalauro laipsnis
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai ir menai
Trukmė: nuolatinės 3 metai, ištęstinės 4 metai.
Kreditai (ECTS) 180
Studijų programos šaka: dalykinių tekstų vertimas
Dėstymo kalbos: lietuvių ir anglų; rusų ir anglų
 
* 2017 m. vykdomas tik tiesioginis priėmimas į aukštesnį kursą.

Programos tikslas: parengti specialistą, galintį dirbti tarptautinėse ir Lietuvos įmonėse, valstybinėse įstaigose, švietimo institucijose, turizmo, prekybos ir kitose organizacijose,  gerai valdantį bendrinę ir dalykinę anglų kalbą, turintį antros užsienio kalbos pagrindus, gebantį versti ekonominius, verslo, politinius ir publicistinius tekstus bei dalykinę korespondenciją raštu, dalykinius susitikimus ir pokalbius su užsienio klientais ir partneriais žodžiu. Studijų programos tikslai ir siekiniai

 • Ko bus mokoma:
STUDIJŲ DALYKAI
1 KURSAS
2 KURSAS
3 KURSAS
Psichologija
Kalbos įgūdžiai
Šiuolaikinė anglų kalba
Informacinių technologijų taikymai
2 užsienio kalba
Antroji užsienio kalba
Medijų įvadas
Vadyba
Lingvistinė dalykinė teksto analizė
Kalbos įgūdžiai
Šiuolaikinė anglų literatūra
Finansai ir valdymo apskaita
Anglų gramatika: Morfologija
Dalykinis rašymas
Teisė
Kalbotyros įvadas
Tarpkultūrinė verslo komunikacija
Vertimas ir redagavimas
Rašytinė komunikacija
Teisės pagrindai
Projektų valdymas
Leksikologija ir leksikografija
Sintaksė
Moderniosios vertimo technologijos
Antroji užsienio kalba
Marketingas
Integruotos verslo studijos
Medijų kalba
Vertimo teorija ir praktika
Pristatymų įgūdžiai; Konferencijų ir renginių organizacija
Pristatymų įgūdžiai; Konferencijų ir renginių organizacija
Pristatymų įgūdžiai; Konferencijų ir renginių organizacija
Baigiamoji vertimo praktika įmonėje
Mokomoji vertimo praktika simuliacinėje aplinkoje
Praktika įmonėje
 

 Kuo būsite: baigę šią studijų programą, Jūs:

> Gerai valdysite bendrinę ir verslo anglų kalbą.
> Versite organizacijos dalykinę korespondenciją ir reklaminę medžiagą.
> Naudositės šiuolaikinėmis lingvistinės analizės ir vertimo technologijomis.
> Sėkmingai dalyvausite projektuose ir dirbsite komandoje.
> Turėsite įgūdžių efektyviai bendrauti tarptautinėje verslo aplinkoje.

 

 • Perspektyvos praktikai / įsidarbinimui: Lietuvai tapus ES nare, buvo atverta Europos prekių rinka, išaugo eksportas, atsirado naujų galimybių tarptautiniam verslui bei projektams plėtoti. Kartu plečiasi ir anglų bei kitų Europos kalbų vartojimas versle, politiniame ir kultūriniame gyvenime, todėl didėja užsienio kalbų specialistų, gebančių dirbti tarptautinėse organizacijose ir projektuose, poreikis. Programos absolventai galės dirbti  vertėjais, referentais, projektų komandos nariais verslo įmonėse, valstybinėse institucijose, prekybinėse, finansinėse ir paslaugų firmose.
 • Išskirtinis paruošimas Vilniaus verslo kolegijoje pasirinkusiems anglų kalbos naujosioms medijoms arba taikomosios anglų kalbos studijų programas. Šios studijų programos yra unikalios, tuo jog jų turinį sudaro integruotas parengimo kursas tarptautiniam verslo anglų kalbos egzaminui LCCI EFB.
 • LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) EFB (English for business) - egzaminas yra gerai žinomas ir pripažįstamas visame pasaulyje bei galioja visą gyvenimą, todėl jis yra svarbus verslo kalbos mokėjimo dokumentas, ieškantiems darbo tarptautinėse ar užsienio kompanijose, o taip pat atitinka valstybės tarnybos reikalavimus.

 

PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Konkursinio balo sandara  

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
II dalykas
III dalykas
IV dalykas
Lietuvių kalba ir
literatūra 0,4
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Užsienio kalba 0,2

Metinė studijų kaina 

Studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalba:

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 550 €

1 150 €

 Sužinok daugiau apie priėmimą į VVK

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs