Studijų programa: Logistikos verslas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Transporto ir logistikos profesinio bakalauro laipsnis
Studijų sritis: Verslas ir ekonomika
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės (savaitgalinė arba ciklinė) 4 metai. 
Kreditai (ECTS) 180
Dėstymo kalbos: lietuvių, rusų  

Mes siekiame: išugdyti logistikos verslo profesionalą, mokantį ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas bei gebantį teorines žinias ir praktinius įgūdžius sėkmingai naudoti globalioje transporto ir logistikos paslaugų rinkoje.Logistikos verslo studijų programos tikslai ir siekiniai.

 • Ko bus mokoma:
STUDIJŲ DALYKAI
1 KURSAS
2 KURSAS
3 KURSAS
Matematika
Transporto teisė
Informacinės ir intelektinės transporto sistemos
Ekonomika
Verslo vadyba ir organizacinė psichologija
Sandėlių logistika ir atsargų valdymas + projektas
Psichologija
Statistika
Darbo sauga ir ergonomika
Apskaitos pagrindai
Specialybės anglų kalba
Tarpkultūrinė komunikacija
Anglų kalba
Marketingas
Transporto politika
Informacinių technologijų taikymai
2 užsienio kalba
Tiekimo grandinės valdymas
Transporto sistema
Vežimų technologijos + projektas
2 užsienio kalba
Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija
Projektų valdymas
LPD 3
Logistikos pagrindai + projektas
Ekspedijavimas ir muitinės veikla
Baigiamoji praktika
Verslo organizavimas
Pardavimų valdymas
Baigiamasis darbas
Teisės pagrindai
Praktika verslo įmonėje
 
2 užsienio kalba LPD 2
 
LPD 1
 
 
 
 
 
 • Kuo būsite: baigę studijas ir įgiję transporto ir logistikos profesinio bakalauro laipsnį, Jūs galėsite:

> Įsilieti į jau esančių logistines paslaugas teikiančių Lietuvos bei tarptautinių organizacijų kolektyvus.
> Kurti savo transporto įmonę.
> Dirbti krovinių ir keleivių vežimus organizuojančiose įmonėse.
> Dirbti įvairiose valstybinėse įstaigose ir verslo organizacijose, kur reikalingas profesionalus „logistas“.

 • Karjeros galimybės: transporto verslas yra viena sėkmingiausiai funkcionuojančių pramonės šakų, darančių didelę įtaką Lietuvos ekonominiam augimui, todėl transporto srities profesionalai – ypač puikiai mokantys kelias užsienio kalbas nesunkiai suranda tiek praktikos, tiek darbo vietas šiame perspektyviame sektoriuje. Transporto bei logistikos paslaugų rinka yra pasaulinė, todėl darbo perspektyvos yra tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Transporto sektorius yra didžiules galimybes atveriantis pasaulis – būk jo profesionalu.  

 

PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Konkursinio balo sandara 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

I dalykas
II dalykas
III dalykas
IV dalykas
Matematika 0,4
Istorija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Metinė studijų kaina stojantiesiems 2018-2019 m. m.

 

Studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalba:

 

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 500 €

1 100 €

 

 

Sužinok daugiau apie priėmimą į VVK

 

 

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 500 €

1 100 €

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 500 €

1 100 €

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs