Studijų programa: Verslo vadyba ir marketingas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnis ir vadybininko kvalifikacija
Studijų sritis:
Verslas ir ekonomika
Trukmė:
Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės (savaitgalinė arba ciklinė) 4 metai. 
Kreditai (ECTS) 180
Inovatyvus mokymo būdas: projektinis mokymas
Dėstymo kalbos: lietuvių, anglų, rusų; rusų ir anglų
 

 • Mes siekiame: parengti specialistus turinčius verslo procesų, šiuolaikinio marketingo žinias, verslumo elgesio įgūdžius ir gebančius juos kryptingai taikyti įvertinant organizacijos vidinius ir išorinius poreikis. Programos tikslai ir studijų siekiniai: čia
 • Ko bus mokoma:
STUDIJŲ DALYKAI 
1 KURSAS
2 KURSAS
3 KURSAS
Psichologija
Marketingas
Įmonės finansai
Anglų kalba
Verslo organizavimas ir projektas
Rinkodaros komunikacijos 
ir vartotojų elgsena
IT taikymai
Statistika
komercinė teisė
Teisės pagrindai
Personalo vadyba
Verslo logistika
Matematika
Specialybės anglų kalba 
E-marketingas ir projektas
Mikroekonomika
Socialinė psichologija
Visuotinės kokybės vadyba
Apskaitos pagrindai
Rinkodaros tyrimai
Rinkodaros strategija
Specialybės kalba ir rašytinės
komunikacijos
Pardavimų valdymas
Prezentacinių įgūdžių ugdymasi;
Įvadas į sociologija
Makroekonomika
Verslo duomenų analizė
Baigiamoji praktika
Finansinė ir valdymo apskaita
Tarpkultūrinė verslo
komunikacijos
Baigiamasis projektas
Verslo organizavimas ir projektas
Strateginis valdymas
 
Vadyba ir organizacinė elgsena
Prezentacinių įgūdžių ugdymasi;
Įvadas į sociologija
 
Prezentacinių įgūdžių ugdymas;
Įvadas į sociologija
 
 

 • Kuo būsite: projektinio mokymo (komandinis projektas) dėka turėsite retą galimybę visų 3 studijų metų laikotarpiu praktiškai ieškoti ir modeliuoti verslo sprendimus, taikant įgytas žinias. Būsite pasirengę spręsti realias įmonės problemas, analizuosite rinkos bei klientų poreikius, rūpinsitės teikiamų paslaugų kokybe, taikysite projektų valdymo technikas bei šiuolaikinius technologinius sprendimus.

 • Karjeros galimybės: baigę Verslo vadybos ir marketingo studijų programą, gebėsite įkurti savarankišką verslą, jį valdyti ar įsilieti į solidžios verslo organizacijos veiklą. Galėsite užimti pardavimo, projektų, klientų aptarnavimo vadybininko, komunikacijos specialisto pareigas,  gamybos, prekybos bei paslaugų įmonėse, personalo, marketingo, komunikacijos ir kituose funkciniuose padaliniuose, viešųjų ryšių, reklamos agentūrose.

 

PRIĖMIMAS

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3x4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Konkursinio balo sandara 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

I dalykas

II dalykas

III dalykas

IV dalykas

Matematika 0,4

Istorija 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis
su kitais dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Metinė studijų kaina stojantiesiems 2018-2019 m. m.

Studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalba:

Nuolatinės - 3 metai

Ištęstiniai - 4 metai

1 500 €

1 100 €

Sužinok daugiau apie priėmimą į VVK

 

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs