Vilniaus verslo kolegija nuo 2007 m. kasmet organizuoja tarptautinę konferenciją IIT – Innovative Information Technologies for Science, Business and Education.

Renginys yra skirtas skatinti ir plėtoti mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimą – prisidėti prie Lietuvos kaip patikimos partnerės Europos Sąjungoje įvaizdžio stiprinimo:

 • pasidalinti gerąja patirtimi su užsienio partneriais;
 • skleisti Lietuvos patirtį, organizuojant studijų procesą ir vykdant mokslinius tyrimus fizinių, technologinių ir socialinių mokslų srityse kitose valstybėse ir perimti jų pažangią patirtį;
 • skleisti tiek tradicinius, tiek inovatyvius mokymo / mokymosi metodus, mokslinių tyrimų idėjas bei informaciją tarp suinteresuotų verslo, švietimo ir mokslo atstovų;
 • formuoti pozityvią viešąją nuomonę apie verslą ir verslumą Lietuvoje ir Europoje tarp akademinės visuomenės ir verslo sektoriaus;
 • plėsti partnerių ratą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų.

2013 m. konferencija buvo įtraukta į specialių renginių, skirtų Lietuvos ES pirmininkavimui, sąrašą ir dalinai finansuota Užsienio reikalų ministerijos.

Konferencijoje pristatomi darbai kasmet išleidžiami atskirame leidinyje “Novatoriškos informacinės technologijos mokslui, verslui ir švietimui”. Elektroninė .pdf versija skelbiama [http://journal.kolegija.lt].

Konferencija IIT – 2016 http://conf.kolegija.lt

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs