Inovacijų ir skaitmeninių technologijų amžius diktuoja naujas sąlygas darbo rinkoje ir neša nuolatinius iššūkius. Vilniaus verslo kolegija – vieta, kurioje besimokantys studentai geba priimti šio laikmečio keliamus iššūkius ir sėkmingai realizuoja savo ambicijas profesinėje veikloje.  

Sukaupta patirtis, studijų krypčių pritaikymas pagal darbo rinkos naujoves, nuolatinis rūpinimasis studijų kokybe, programų įvairovė bei lankstus požiūris lėmė tai, kad nuo 2013 metų Vilniaus verslo kolegija oficialiuose reitinguose pirmauja pagal absolventų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus.

9/10 REKOMENDUOJA STUDIJAS VVK 

2015 metų bendrosios apklausos duomenimis 96% apklaustųjų VVK studentų nurodė, kad rekomenduotų studijas Vilniaus verslo kolegijoje. 


ISTORIJA

 1989  Vilniaus verslo kolegija pradėjo veiklą 1989 metais kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštųjų mokyklų.
 2001  2001 metais institucijai suteiktas kolegijos – aukštosios neuniversitetinės mokyklos statusas ir teisė išduoti absolventams valstybės pripažintą aukštojo mokslo diplomą.
 2007  Nuo 2007 metų Vilniaus verslo kolegija – aukštoji akredituota mokykla, turinti teisę suteikti profesinio bakalauro laipsnį.
 2013 Nuo 2013 metų kiekvienų metų duomenys rodo, kad net 92,6% absolventų sėkmingai įsidarbina, įkuria ar vysto savo verslą. Dalis absolventų tęsia studijas šalies ir užsienio universitetuose bei koledžuose.
 2013 Nuo 2013 metų Vilniaus verslo kolegija reitinguose užima pirmą vietą pagal absolventų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus.
 2013 Nuo 2013 metų kolegija įžengė į tarptautines rinkas pradėdama vykdyti tarptautines studijas anglų ir rusų kalbomis, kurios jau dabar sulaukė studentų iš 17 šalių.
 2014 2014 metais kolegijos veikla teigiamai įvertinta tarptautinių ekspertų ir Studijų kokybės vertinimo centro sprendimu Vilniaus verslo kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui.

BENDRUOMENĖ

Kolegijos valdymas pagrįstas inovatyviu projektinės organizacijos verslo modeliu ir komandiniu darbu. Tokie darbo principai leidžia mums greitai reaguoti į iššūkius, būti lanksčiais ir dėmesingais, išnaudoti savo stipriąsias savybes, pritraukti geriausius savo srities specialistus bei teikti kokybiškas studijų paslaugas.

Kolegijos siūlomų studijų programų vykdymui pasitelkiami kvalifikuoti specialistai ir lektoriai iš Lietuvos ir užsienio. Daugelis dėstytojų yra praktikai, kurie savo turimas žinias tiesiogiai perduoda studentams – tai verslo konsultantai, firmų vadovai, ekonomistai, finansininkai, teisininkai, kompiuterinių žaidimų kūrėjai, IT specialistai, sociologai, psichologai, užsienio kalbų specialistai. Visi dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro laipsnį, dalis jų – įvairių mokslo sričių daktarai, turintys ir pedagoginius docento ar profesoriaus vardus.

Kolegijoje kuriama organizacinė kultūra skatina dėstytojus palaikyti, įkvėpti kolegas ir dalintis gerąja patirtimi. Kolegijos personalas skatinamas tobulinti savo profesinius ir pedagoginius gebėjimus, nebijoti iššūkių. Tokios savitos organizacinės kultūros sukūrimas ir puoselėjimas yra vienas svarbiausių kolegijos ir studijų programų sėkmės veiksnių.

PARTNERYSTĖ

Tam, kad VVK studentai perprastų sėkmingo verslo taisykles, kiekviena studijų programa yra kuriama, tobulinama ir vystoma kartu su strateginiais verslo partneriais.

Glaudus bendradarbiavimas ir koordinuota sąveika su Įvairiais partneriais, atstovaujančiais  verslo, profesinėms bei mokslo ir studijų organizacijas, pagrįstas realių  taikomojo pobūdžio problemų sprendimu, užtikrina inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymą bei plėtrą.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs