NAUJIENOS

GAUTOS NAUJOS KNYGOS

 • Colin Strong. Humanizing Big Data. London: KoganPage, 2015.
 • Mike Clayton. How to Manage a Great Project. UK. Pearson, 2014.
 • Ralph Stair, George Reynolds, Thomas Chesney. Principles of Business Information Systems. UK: Course Technology, 2015.
 • Bagdonienė Liudmila. Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas: Technologija, 2015.
 • Rimgaudas Minalga. Atliekų šalinimo logistika. Vilnius: Justitia, 2010.
 • Martin Christopher. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Vilnius: Eugrimas, 2007.
 • Meidutė Ieva. Logistikos sistema. Vilnius: Technika, 2012.
 • Pekarskas Vidmantas. Trumpas matematikos kursas. Kaunas: Technologija, 2010.
 • Vidžiūnas Antanas. Microsoft Excel 2013. Kaunas: Smaltijos leidykla, 2013.
 • Rimgaudas Minalga. Logistika versle. Vilnius: Homo liber, 2009 m.
 • Andrius Jaržemskis. Krovininis transportas. Vilnius: Technika, 2014.
 • Rimgaudas Minalga. Aprūpinimo logistika. Vilnius: MRU, 2008.
 • Stephen J. Page. Tourism Management. London: Routledge, 2014.
 • John Fletcher ir kt. Tourism. Harlow: Pearson, 2013.
 • Peter Mason. Tourism Impacts, Planning and Management. London: Routledge, 2013.

 

        Maloniai kviečiame apsilankyti bibliotekoje

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs