Kolegijos Projektinės veiklos ir kompetencijų ugdymo centras, siekdamas kuo geriau tenkinti rinkos žmogiškųjų išteklių specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, subūrė kvalifikuotų specialistų komandą, kurių praktinė patirtis ir profesinės žinios leidžia kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti įvairius organizacijų personalo vystymo projektus.

Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrius išplėtojo užsienio partnerių tinklą, kuris populiarina kolegijos vardą tarptautinėje švietimo paslaugų rinkoje. Vilniaus verslo kolegija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir programose, taip pat tarptautinėje mokslo ir tyrimų veikloje. Nuo 2006 metų kolegija sėkmingai vykdo Mokymosi visą gyvenimą programų projektus, taip pat kitų programų kaip Nordplus, E-learning bei KA veiklų daugiašalius projektus.

Vilniaus verslo kolegijos projektų sąrašas:

 

 1. Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004 (Pareiškėjas - Mykolo Romerio Universitetas)
 2. Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005 (Pareiškėjas - V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla)

 

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs