Ar mes esame sėkmingi? Ar mūsų veikla bei veikos principai teisingi? Ar teisingai suprantame savo misiją ir ar gerai ją vykdome? Geriausiai į visus šiuos klausimus atsako tarptautiniai ekspertai, kurie objektyviai ir išsamiai vertina kiekvieną veikiančią aukštąją mokyklą. Vilniaus verslo kolegijos institucijos vertinimui buvo paskirta šešių tarptautinių ekspertų grupė.  2014 metais mūsų kolegijos veikla įvertinta ekspertų ir Studijų kokybės vertinimo centro sprendimu Vilniaus verslo kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams. Vertintos sritys ir tarptautinių ekspertų vertinimas:

   Veiklos sritis

   Įvertinimas   

Strateginis valdymas

   Teigiamas

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą

   Teigiamas

Mokslo ir (arba) meno veikla

   Teigiamas

Poveikis regionų ir visos šalies raidai

   Teigiamas

MOSTA sprendimas

   Teigiamas

Ekspertai teigia, kad kolegija yra nedidelė, draugiška institucija. Išvadose taip pat pažymima, kad kiekvienam asmeniui suteikiama puiki pagalba, kurią vertina ir studentai, ir absolventai. Anot vertintojų, kolegija yra labai lanksti ir pažangi, ir vadovybė (klausimams spręsti) dažnai pasirenka trumpiausią kelią ir neformalų būdą. Oficialioje išvadoje taip pat teigiama, jog ryšiai su užsienio partneriais tvarkomi lengvai, nėra biurokratinių suvaržymų daugiau... 

 

Kodėl mes esame sėkmingi? Kolegijos veiklos kokybiškam įgyvendinimui pasitelkiame naujausius vadybos metodus, kurie padeda mums užtikrinti veiklos ir studijų kokybę. Mūsų kokybės užtikrinimo sistema remiasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG) bei  tarptautiniais kokybės vadybos standartų principais (ISO 9001).

Kad kokybės užtikrinimo sistemos principai būtų aiškūs visiems kolegijos bendruomenės nariams, pagrindines nuostatas suformavome savo Kokybės politikoje, kuri yra viešinama visiems bendruomenės nariams. Joje išdėstytas mūsų požiūris ir įsipareigojimas užtikrinti aukštą mūsų veiklos kokybę įgyvendinant Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas.

Mes suprantame, kad kokybės užtikrinimas yra nuolatinis procesas kuriuo siekiame patenkinti vartotojų poreikius. Todėl kolegija prisiima atsakomybę už mokymo kokybę, kartu pagrįsdama organizacijos struktūros veiksmingumą ir skatindama kokybės gerinimą. Nuolatinis kokybės užtikrinimo tikslas – išlaikyti dabartinį kolegijos absolventų įsidarbinimo (studijų tęstinumo) lygmenį (~90%) ir siekti, kad kiekvienais sekančiais mokslo metais šis vidurkis būtų tarp 90-98% bendro absolventų skaičiaus.

Studijų programų akreditacijos

 • Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija (valstybinis kodas 6531NX001) –  akreditavimo data 2016-07-25, akredituota iki 2020-07-25
 • Medijos ir kompiuteriniai žaidimai (valstybinis kodas 6531BX007) – akreditavimo data 2016-06-29, akredituota - iki 2019-06-30.
 • Interaktyvios medijos (valstybinis kodas) – akreditavimo data 2017-05-05, akredituota iki 2021-05-05
 • Programavimas ir internetinės technologijos (valstybinis kodas 6531BX006), vertinimo posėdis – 2017-04-24, vertinimo išvados teigiamos, laukiamas sprendimas dėl akreditavimo termino.  
 • Svetingumo ir renginių industrija (valstybinis kodas 6531LX013) – akreditavimo data 2017-06-02, akredituota iki 2020-06-02
 • Transporto verslo vadyba (valstybinis kodas 653LX014) vertinimo posėdis – 2017-04-25, vertinimo išvados teigiamos, laukiamas sprendimas dėl akreditavimo termino.  
 • Verslo vadyba ir marketingas (valstybinis kodas 6531LX014) – akreditavimo data 2016-01-29, akredituota  iki 2022-06-30.

Kolegijoje periodiškai yra atliekamas išorinis tiek institucijos, tiek studijų programų vertinimas. Daugiau informacijos apie studijų programų akreditavimo rezultatus pateikia Studijų kokybės vertinimo centras  http://www.skvc.lt/content.asp?id=378.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs